+420 721 232 378
info@zameckarestauraceoslavany.cz

Náš příběh...

Prostory zámecké restaurace, která je situována v západním křídle renesančního zámku Oslavany, byly původně využívány jako zámecká kuchyně a starý zámecký pivovar, který v těchto místech vznikl již v roce 1547, v době přechodu vlastnictví oslavanského panství na významný rod Althanů. tento šlechtický rod vybudoval před průčelím bývalého kláštěra zámek se dvěma arkádovými křídly. V jednom z nich se právě ocitáte. Ale historie tohoto místa je mnohem starší a právě původní klášter, který dodnes tvoří zadní kvadraturu zámku, je toho živoucím důkazem. Dnešní podoba celé stavby, původní kláštera tar, vznikla v roce 1224 jako první cisterciánský klášter v českých zemích díky paní Helwidě ze Znojma a za vydatné pomoci krále Přemysla Otakara I. a papežského legáta Konráda z Vrachu. Sám český král byl osobně se svojí ženou Konstanicí přítomen při svěcení klášterního kostela a udílení privilegií tomuto místu dne 7. listopadu 1228, kdy, mimo jiné, pronesl slova: "Ve jménu svaté Trojice a jednoho Boha, já, Přemysl Otakar I., třetí král český, klášteru v Údolí svaté Marie, postaveném v místě lidově zvaném Oslavany a tam žijícícm, dávám natrvalo královskou ochranu...".

Tímto Vás srdečně zveme do naší zámecké restarace na zámku v Oslavanech, v Údolí svaté Marie (Vallis sanctae Mariae).

Nechť se Vám u nás líbí, jste zde spokojeni a budete se k nám vždy rádi vracet.